Türkiye, Avrupa ülkeleri aras?nda en fazla mobil telefonla görü?me yapan ülke oldu. Mobil görü?mesi 2014 y?l? üçüncü çeyre?inde, 370 dakika olarak hesapland?.<a href="http://www.sabah.com.tr/teknoloji/2014/12/14/avrupada-konusma-birincisi-turkiye-oldu">Devam? için t?klay?n?z<a/>

Devami...