6 ay fatura ödemesi yapt?ktan sonra pahal? ak?ll? telefonlar? operatörden almaya hak kazanan kimlik h?rs?zlar? kay?plara kar???yor. Kimli?ini çald?ran çok say?da vatanda??n evine icra geliyor<a href="http://www.sabah.com.tr/teknoloji/2014/12/14/kimlik-hirsizlari-cepte">Devam? için t?klay?n?z<a/>

Devami...