Türkiye'nin son 5 y?lda laboratuvarlarda kullanmak üzere yapt??? cihaz ithalat? 9,2 milyar dolar? buldu. Ayn? dönemde test - analiz hizmetlerindeki toplam ciro ise 2,3 milyar dolarda kald?.<a href="http://www.sabah.com.tr/teknoloji/2014/12/13/son-teknoloji-israf">Devam? için t?klay?n?z<a/>

Devami...