Elektronik yaz??malarda ?slak imza yerine geçen elektronik ve mobil imza kullan?c? say?s? geçen y?la nazaran yüzde 44 artarak 1,5 milyonu geçti.<a href="http://www.sabah.com.tr/teknoloji/2014/12/13/elektronik-imza-kullanici-sayisi-15-milyonu-gecti">Devam? için t?klay?n?z<a/>

Devami...