Serbest Telekomünikasyon ??letmecileri Derne?i (TELKODER) Ba?kan? Yusuf Ata Ar?ak, "Elektronik haberle?me sektörü son 5 y?ld?r büyümüyor, sektör cirosu bu y?l 16 milyar dolar?n alt?na dü?ecek" dedi. Fiber...<a href="http://www.sabah.com.tr/teknoloji/2014/12/12/sektor-5-yildir-buyumuyor">Devam? için t?klay?n?z<a/>

Devami...