Teknoloji lideri Intel, gelece?in teknolojilerini, 09 Aral?k 2014, Sal? günü düzenledi?i 18. Intel Teknoloji Konferans?'yla tan?tt?. Teknolojinin hayat?n önemli bir parças? haline geldi?inin alt?n? çizen...<a href="http://www.sabah.com.tr/teknoloji/2014/12/12/teknoloji-gundemine-insansi-robot-damgasi">Devam? için t?klay?n?z<a/>

Devami...