2012'de Facebook taraf?ndan sat?n al?nd???nda 30 milyon günlük kullan?c?s? olan Instagram, geçen süre içerisinde yakla??k 10 kat büyüdü.<a href="http://www.sabah.com.tr/teknoloji/2014/12/11/facebookun-satin-aldigi-instagram-twitteri-geride-birakti">Devam? için t?klay?n?z<a/>

Devami...