Amonyak, formülü NH3 olan; azot atomu ve hidrojen atomundan olu?an renksiz , keskin ve ho? olmayan kokuya sahip bir gaz bile?i?idir.<a href="http://www.sabah.com.tr/teknoloji/2014/12/09/amonyak-nedir">Devam? için t?klay?n?z<a/>

Devami...