Türkiye'de son günlerde en çok tart???lan konulardan biri zorunlu Osmanl?ca dersleri. Durum böyle olunca biz de Osmanl?ca bilgisayar terimlerini sizler için haz?rlad?k.<a href="http://www.sabah.com.tr/teknoloji/2014/12/06/bilgisayar-terimleri-osmanlica-olsaydi">Devam? için t?klay?n?z<a/>

Devami...