Direksiyonda, sosyal medya ile haberle?irken yap?lan kazalar alkollü araç kullan?rken yap?lan kazalar?n önüne geçti.<a href="http://www.sabah.com.tr/teknoloji/2014/12/06/twitter-ve-facebook-olduruyor">Devam? için t?klay?n?z<a/>

Devami...