Aldat?ld???n? kan?tlamak için kocas?n?n facebook sayfas?na giren kad?na aç?lan davada beraat karar?n? Yarg?tay da onad?. Kararda aile içi geçimsizli?i ispata çal??an kad?n?n eylemi suç say?lamaz deni...<a href="http://www.sabah.com.tr/teknoloji/2014/12/05/facebooktan-aldatma-ispati-suc-sayilmiyor">Devam? için t?klay?n?z<a/>

Devami...