Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Lütfi Elvan, 2015 y?l?n?n sonlar?na do?ru 4G?ye geçilece?ini söyledi. Elvan, "H?z en az 10 kat daha artacak" dedi.<a href="http://www.sabah.com.tr/teknoloji/2014/12/04/4gye-ne-zaman-gecilecek">Devam? için t?klay?n?z<a/>

Devami...