Bir kullan?c? Google'?n ekran? k?r?lan Nexus 6's?n? ücretsiz ?ekilde de?i?tirdi?ini iddia etti.<a href="http://www.sabah.com.tr/teknoloji/2014/12/04/google-telefonlari-ucretsiz-degistirecek">Devam? için t?klay?n?z<a/>

Devami...