Apple taraf?ndan ba?vurusu tamamlanan patent giri?imi, her kullan?c?n?n bir an önce cihazlarda kullan?lmas?n? isteyece?i bir teknoloji içeriyor.<a href="http://www.sabah.com.tr/teknoloji/2014/12/03/appledan-hasar-gormeyen-cihaz">Devam? için t?klay?n?z<a/>

Devami...