Chrome kullanan baz? kullan?c?lar, taray?c?n?n h?zlanmak yerine yava?lad???ndan ?ikayetçi... Siz de Chrome'da son günlerde yava?l?k hissediyorsan?z yaln?z de?ilsiniz!<a href="http://www.sabah.com.tr/teknoloji/2014/12/02/chrome-neden-yavasladi">Devam? için t?klay?n?z<a/>

Devami...