Güney Kore'de yürürlü?e giren bir yasa, Bluetooth özellikli selfie çubuklar? kay?t alt?na al?nmazsa, sat?c?s?na tam 3 y?l hapis cezas? öngörüyor.<a href="http://www.sabah.com.tr/teknoloji/2014/12/01/kayit-disi-selfieye-3-yil-hapis">Devam? için t?klay?n?z<a/>

Devami...