Bilim insanlar?, canl?lar?n temel yap? ta?? DNA'n?n uzayda hayatta kal?p kalamad???n? görmek için bir roketin yüzeyine DNA koyarak ate?ledi. DNA, ate?leme sonras?nda hayatta kald?.<a href="http://www.sabah.com.tr/teknoloji/2014/11/30/dnayi-uzaya-gonderdiler">Devam? için t?klay?n?z<a/>

Devami...