TÜ?K verilerine göre; Türkiye ya?ayan insanlar?n yüzde 46's? internet kullanm?yor.<a href="http://www.sabah.com.tr/teknoloji/2014/11/28/turkiyenin-yarisi-internette-habersiz">Devam? için t?klay?n?z<a/>

Devami...