Android üreticilerinin en büyü?ü Samsung, ya?ad??? gelir kayb?ndan sonra önümüzdeki sene üretece?i telefon modeli say?s?n? azaltaca??n? aç?klad?.<a href="http://www.sabah.com.tr/teknoloji/2014/11/27/samsung-kullanicilarina-kotu-haber">Devam? için t?klay?n?z<a/>

Devami...