Türkiye Ye?ilay Cemiyeti Ba?kan? Prof. Dr. ?hsan Karaman, a??r? cep telefonu kullanan, onu elinden dü?ürmeyen gençlerin ba??ml?l?k aç?s?ndan riskli grup olabilece?ini belirterek, "Ki?inin teknoloji kullan?m?...<a href="http://www.sabah.com.tr/teknoloji/2014/11/27/genclerde-akilli-telefon-bagimliligi-tehlikesi">Devam? için t?klay?n?z<a/>

Devami...