Sosyal platformlar aras?ndaki rekabet tüm h?z?yla sürüyor. Yap?lan son ara?t?rmalar, giderek büyüyen Tumblr'?n en h?zl? geli?en platform oldu?unu ortaya koydu.<a href="http://www.sabah.com.tr/teknoloji/2014/11/27/en-hizli-gelisen-sosyal-ag-tumblr">Devam? için t?klay?n?z<a/>

Devami...