DC evreninde önemli geli?meler ya?anmaya devam ediyor. Bugün yapt???m?z haberde, yeni Batman’e Robert Pattinson’?n hayat verece?ini sizler

Devami...