Bili?im Sanayicileri Derne?inin (TÜB?SAD) yapt??? ara?t?rmaya göre ülkemizdeki bilgi ve ileti?im teknolojileri sektörü yüksel

Devami...