Türk savunma sanayiinde önemli geli?meler ya?anmaya devam ediyor. TÜB?TAK B?LGEM taraf?ndan tamamen yerli imkanlarla geli?tirilen dünya

Devami...