Ak?ll? telefonlar?n yayg?nla?t??? dönemden bu yana duygu belirtmek amaçl? kullan?lan emojilerin say?s? her geçen gün art?? gösterdi

Devami...